FUNDACJA ROZWOJU I PROMOCJI SZTUK PIĘKNYCH “IKI” wyrosła ze wspólnej  przestrzeni  bardzo bliskiej jej obu założycielkom, a mianowicie z uprawiania sztuki.

Początkowa relacja mistrz i uczeń* oraz wspólny dialog o sztuce i estetyce w życiu, jej odczuwaniu, roli  we współczesnym świecie pozbawionym głębszej duchowości oraz fascynacja filozofią japońską przekształciła się we wspólną myśl, której nazwę zaczerpnęły z tejże filozofii i nazwały „iki”.

Sztuka w dzisiejszych czasach jest na różne sposoby instytucjonalizowana i promowana. Ogólna oferta rozwoju i promowania sztuki jest więc bardzo szeroka i bogata.

Wassilly Kandinsky  –  wybitny malarz już na początku zeszłego wieku zauważył, że w czasach  dużego postępu technologicznego, silnego rozwoju cywilizacji „siły prawdziwie duchowe są w najlepszym wypadku niedoceniane, jeżeli w ogóle są zauważane” oraz konstatował, że „sztuka została pozbawiona duszy”.

Fundacja „iki” powstała na gruncie odczuwanego braku i chciałaby swoimi działaniami przywrócić głębsze znaczenie sztuki, która nie tylko jest „sama w sobie”, ale która stanowi ważny duchowy czynnik życia społecznego.

Bowiem cytując za Kandinnsky’m  „Życie duchowe, którego przejawem i siłą napędową – jedną z najpotężniejszych – jest również sztuka, to skomplikowany, a pomimo to dający się prosto ująć w ruch – do przodu i w górę. Ten ruch to dynamika poznania. Może ona przybierać najrozmaitsze formy, w zasadzie jednak zachowuje swój stale ten sam wewnętrzny sens i cel”.

Cele statutowe Fundacji:

 1. edukacja dorosłych, młodzieży i dzieci
 2. propagowanie rozwoju i kształtowanie świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa
 3. wspieranie rozwoju innowacyjności w edukacji artystycznej
 4. promowanie i wspieranie działalności artystycznej, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw naukowych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo
 5. stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, takich jak plastyka, teatr, muzyka, film
 6. propagowanie wykorzystania nowoczesnych form w edukacji artystycznej
 7. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci szczególnie uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych, jak również innych dziedzinach np. aktorstwo, muzyka
 2. organizowanie wykładów, pokazów, wystaw, oraz wernisaży dla dorosłych oraz młodych twórców w kraju i za granicą
 3. fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych
 4. organizowanie otwartych warsztatów dla młodzieży z rodzin najbiedniejszych
 5. plenery dla młodych twórców w kraju i za granicą
 6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 7. wspieranie intelektualne przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej

*prof. Elżbieta Banecka

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1991r. Dyplom z malarstwa uzyskała u prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki u prof. Haliny Chrostowskiej i prof. Rafała Strenta. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Laureatka ponad 60 prestiżowych – o randze krajowej i międzynarodowej – nagród i wyróżnień. Zasiada w Radzie Fundacji Jonasza Kofty “Pamiętajcie o ogrodach”, w Zarządzie sekcji Plastycznej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz jako wiceprzewodnicząca w Radzie Programowej Galerii Kordegarda w Warszawie. Obecnie zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką projektową, malarstwem, książką artystyczną. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Osace, Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, Mazowieckiego Centrum Kultury w Warszawie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Galerii Sztuki Współczesnej Arsenał w Białymstoku, Muzeum Ziemi Chełmskiej “Galeria 72”, Międzynarodowego Konkursy Graficznego “Imprint” w Warszawie. Ponadto jej dzieła należą do wielu kolekcji prywatnych w Polsce i na świecie, m. in. w Brazylii, Kanadzie, Japonii, Emiratach Arabskich, Francji, Anglii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii i USA.

dr Ewa Szyman

Pracę doktorską obroniła na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2017r. Wcześniej ukończyła Wydział Malarstwa w pracowni prof. Antoniego Fałata i prof. Barbary Szubińskiej.  Absolwentka studiów magisterskich na  Politechnice Warszawskiej – Wydział Poligrafii.  Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS . Zakres działalności artystycznej to przede wszystkim  malarstwo i instalacje przestrzenne. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, a jej prace prace były doceniane w konkursach. Na co dzień współprowadzi i organizuje  firmę rodzinną w branży artystyczno-medialnej.