Darowizny na rzecz Fundacji:
Jeżeli chcecie Państwo pomóc Fundacji Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych “iki” prosimy o dokonanie wpłaty na poniższe konto.
Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom!

Bank Pekao S.A.      45  1240  1037  1111  0010  8987  7323

Fundacja “iki”
ul. Smulikowskiego 13/18
00-348 Wraszawa

KRS: 0000764746
NIP 525-277-58-78
Regon 382198730