Zostań naszym darczyńcą i przekaż 1,5%

Drodzy Darczyńcy!

Fundacja Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych „iki” jako Organizacja Pożytku Publicznego od kilku lat zajmuje się promocją i rozwojem sztuk pięknych, kładąc główny nacisk na działania w zakresie sztuk wizualnych.

Fundacja powstała na gruncie odczuwanego „braku” i chciałaby swoimi działaniami przywrócić głębsze znaczenie sztuki, która nie tylko jest „sama w sobie”, ale która stanowi ważny duchowy czynnik życia społecznego.

Fundacja iki w swoich założeniach statutowych za najważniejsze przyjęła: edukację artystyczną poprzez organizowanie wystaw, warsztatów, spotkań, wykładów, pokazów, koncertów. Jednak w szerszym wymiarze za cel postawiła sobie również inne działania: realizację projektów wspierających innowacyjność w sztuce, realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury i sztuki, wspieranie intelektualne przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej dorosłych, młodzieży i dzieci.

W naszym dorobku działalności ważnym wydarzeniem jest Ogólnopolski Konkurs Sztuki z cyklu „Nowe sytuacje” oraz wystawa finałowa. To istotny element umożliwiający rozwój i promocję sztuk pięknych w innowacyjny sposób, ale też możliwość kontynuacji cyklu wystaw dla młodych i zdolnych artystów w kolejnych latach.

Wysoki poziom konkursów, wykładów i warsztatów prowadzonych przez naszą Fundację pokazują różnorodność postaw artystycznych prezentowanych dzieł a pozytywne sygnały zwrotne od odbiorców utwierdzają nas w przekonaniu, że organizowanie i promowanie sztuki wysokiej, tworzonej przez utalentowanych ludzi ma swój wymierny sens

Zarząd Fundacji

Zostań naszym darczyńcą i przekaż 1,5% swojego podatku PIT.  Wszystkie datki można przekazywać zgodnie z danymi:

Bank Pekao S.A.      45  1240  1037  1111  0010  8987  7323

Fundacja “iki”
ul. Smulikowskiego 13/18
00-348 Warszawa

KRS: 0000764746
NIP 525-277-58-78
Regon 382198730