• Od października 2022 Fundacja iki otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego z obowiązkiem publikacji zatwierdzonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji

    Sprawozdanie 2022