IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje

Z przyjemnością ogłaszamy, że rusza IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje pod tytułem Wybrzmienie zorganizowany przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów kierunków artystycznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 45 roku życia.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od teraz do 31 lipca 2024 roku.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy wizualnej w dowolnej technice (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, techniki mieszane i własne, a także projekty intermedialne i multimedialne). Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie tegorocznym tematem WYBRZMIENIE.

„Człowiek nie mający w sobie muzyki,
Którego nie wzrusza słodycz zgodnych tonów,
Jest zdolny do zdrady, rozboju, do podstępu,
Poruszenia jego zmysłów są jak noc głuche,
Pragnienia mroczne jak Ereb,
Nie wierz żadnemu z nich! –
– Wsłuchuj się w muzykę”.
Wiliam Shakespeare

Kiedy słyszymy, że coś wybrzmiało – myślimy nie tylko o zakończeniu brzmienia czegoś lub zaprzestaniu bycia słyszalnym. Wybrzmieć to znaczy również usłyszeć coś w sposób szczególny, ale też zostać usłyszanym.

W traktacie o O duchowości w sztuce wybitny przedstawiciel malarskiego abstrakcjonizmu W.Kandinsky napisał:
„Ogólnie zatem biorąc kolor jest sposobem na wywieranie bezpośredniego wpływu na duszę. Kolor jest klawiszem. Oko jest młoteczkiem. Duch zaś wielostronnym fortepianem. W ten sposób staje się także jasne, że harmonia barw musi być ufundowana tylko na zamierzonym poruszeniu ludzkiej duszy. Jest to fundament, który nazwiemy zasadą wewnętrznej konieczności”.
Ponieważ ton muzyczny ma bezpośredni dostęp do duszy, a kolor i forma stanowią w głębi echo przeżycia, niech sztuka Wasza dzisiaj wybrzmi i ukaże to co najgłębsze.
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace odpowiadające na temat tegorocznej edycji.Wszystkie wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu i na wystawie w Galerii w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.
 Szczegóły Konkursu zamieszczone są w Regulaminie Konkursu do pobrania wraz z Kartą Zgłoszeniową poniżej.
Więcej informacji uzyskają Państwo drogą mailową: fundacja.iki.konkurs@gmail.com. Zachęcamy do udziału oraz do śledzenia aktualności na naszym Facebooku i Instagramie @fundacjaiki.

1 Tekst Programowy
2 Regulamin
3 Karta Zgłoszeniowa