“Zaczepione gwiazdy na Niebie” – spotkanie z Wiesławem Komasą

7 października 2019, Warszawa, Złota 44

projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – w ramach programu – Kultura Interwencje 2019

 

 

“K-dron, już nie_przeoczony kształt” – spotkanie z Januszem Kapustą

14 października 2019Warszawa, Złota 44

projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – w ramach programu – Kultura Interwencje 2019

 

 

“Boska proporcja – przeoczone zasady” – spotkanie z Januszem Kapustą

21 października 2019Warszawa, Złota 44

projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – w ramach programu – Kultura Interwencje 2019